"ÉPÍTENI AZ EGYHÁZAT" (Costruire la Chiesa)

Közhasznú Alapítvány
3535 Miskolc, Puskás T. u. 1. Tel: (46) 379-595
Nyilv. sz.: 1865/2001/4.
Adószám: 18438682-1-05
OTP Bank: 11734073-20010757

Az Alapítvány alap információi:Megalakulás körülményei:
Az Alapítványt, egyházi és az egyházhoz közel álló magán személyek hozták létre abból a célból, hogy a Diósgyori Római Katolikus Egyházközség építését, feladatainak ellátását elosegítsék.Alapítók: Gulyás Zsolt káplán, 
György József kántor, Ádám Géza, Dédesi Péter

Az Alapítvány céljai:
A diósgyori Árpádkori templom és a 264 éves plébánia épület, valamint a közösségi terem fenntartása, renoválása, a plébánia muködésének segítése.Az egyházközség közösségei muködésének elosegítése./ óvodások, hittanosok, ifjusági csoportok muködtetése, cserkészet fellendítése, táboroztatás,foiskolások, egyetemisták csoportja, jegyesek házasságra felkészíto programja, fiatal házasok, házasok közösségeinek és a különbözo lelkiségi mozgalmak muködésének segítése, idosek lelki és anyagi támogatása, fogyatékos gyerekek és szüleik segítése, hátrányos helyzetu gyerekek és szülok segítése, énekkar és színjátszó csoport fenntartása.Lelkipásztori élet fellendítése.Külföldi kapcsolatok ápolása és újabbak elosegítése.Keresztény szellemu kulturális programok támogatása.Az Alapítvány muködésének kitételei:
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek csatlakozhatnak, vagyonrendeléssel hozzájárulhatnak, amennyiben az alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékát írásban kell bejelenteni, amelynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.Az alapítványi vagyon muködtetése:
Az alapítvány vagyonával a kezelo szerv, a Kuratórium rendelkezik.A Kuratórium tagjai:
Kovács László plébános, elnökKiss László titkárMátrai LajosnéNowackiné Tóth KatalinRépási PéterAz Alapítvány nyilvántartási száma:
1865/2001/4OTP Bankszámla száma:
11734073-20010757Az Alapítvány levelezési címe:
3535 Miskolc Puskás T.u.1.Az Alapítvány telefon száma:
46- 379 595Az Alapítvány megalakulásának ideje:
2001 december 11.Az Alapítvány jogi képviseloje:
Dr Czap Ágota ügyvédAz Alapítvány nonprofit szervezetként
gazdálkodik, támogatói adományokból tudja a kituzött feladatait ellátni.
Az Alapítvány 2002. évi tevékenysége:A megalakulást követo propaganda munka / fali újság, plébániai levelek, szóróanyagok, személyre szóló levelek, ÖTLETLÁDA muködtetése…/A diósgyori, egyedül élo, rászorultak /34fo/ támogatása / tartós élelmiszer, gyógyszer, gyógyászati eszköz /A plébániai közösségi terem felszereltségének növelése./ fotel ágyak vásárlása/Az Alapítvány egyik támogatója, a néhai DICKHÁZI SZERÉN síremlékének felújítása, annak rendszeres gondozása. Halálának évfordulóján szentmise szervezése.
Számszaki eredmények:Közhasznúsági bevétel: 6.702.000 Ft
Ráfordítás: 591.000 Ft
Eredmény: 111.000 Ft / 6 M Ft elhat./Kuratórium
Közhasznúsági bevétel: 6.702.000 Ft
Ráfordítás: 591.000 Ft
Eredmény: 111.000 Ft / 6 M Ft elhat./


Az Alapítvány alap információi:

Az Alapítvány 2002. évi tevékenysége:

Számszaki eredmények:

Kuratórium

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2021. évről

1. Számviteli beszámoló:

Az alapítvány mérleg fő összege 2021.12.31.-én 1 152 E Ft, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Pénzeszközök összesen: 1 152 E Ft

Tárgyi eszközök: ------------

Eszközök összesen: 1 152 E Ft

A pénzeszközök megoszlása 2021.12.31.-én:

 • pénztár 4 025 Ft
 • bank 1 147 691 Ft

Az Alapítvány vállalkozási célú tevékenységet nem folytatott.

Tárgy évben realizált közhasznú bevétele 303 E Ft, közhasznú költségeinek, ráfordításainak és működési költségeinek éves összege 297 E Ft.

Az Alapítvány a 2021. évi tevékenységét + 6 E Ft tőkeváltozással zárta. Tovább folytattuk- egy örökösödés kapcsán kapott céltámogatásból - az egyedül élő, idős rászorultak támogatását.

Tárgyi évben 255 000 Ft-ot fordítottunk erre a célra. Az adományok szétosztását a Plébánia hivatal illetékességi területén működő Karitász csoport végzi.

2. Költségvetési támogatás felhasználása:

A személyi jövedelem adó 1%-ából átutalt 172 416 Ft, mely 2021. évben célszerinti felhasználásra került (szociális tevékenység).

3. Vagyon felhasználása:

Az Alapítványnak az alábbi közhasznú bevételei voltak 2021-ben:

 • Adomány és tárgyévi elhatárolásból

kivezetett (magán személy) 130 E Ft.

 • Adó 1 %-ból 173 E Ft.

Összes pénzügyi bevétel: 303 E Ft.

Az Alapítványi vagyon felhasználása 2021.évben az alábbiak szerint alakult:

Közhasznú ráfordítások:

 • Egyedül élő, rászorultakra 255 E Ft.

Közhasznú ráfordítások összesen: 255 E Ft.

Működési ráfordítások:

 • könyvelési díj 25 E Ft.
 • banki költség 17 E Ft.

Működési ráfordítások összesen: 42 E Ft.

Közhasznú és működési tev. ráfordításai összesen: 297 E Ft.

Korábbi bevételek elhatárolása (átvitel következő évekre):

 • Hagyatékból: 85 E Ft
 • Korábbi adományból: 254 E Ft

4. Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány fennállása óta, így 2021-ben is, pénzbeli támogatást senki részére nem folyósított.

Közhasznú céljai megvalósítása keretében az alábbi értékű tárgyiasult támogatásokat nyújtotta, 2021-ben:

Egyedül élő rászorultakra 255 000 Ft.

Közhasznú cél szerinti juttatások összesen: 255 000 Ft.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatások:

Az Alapítvány az alábbi forrásból kapott céltámogatást:

A személyi jövedelem adó 1%-nak felajánlása kapcsán – NAV által történő kiutalással – 2021-ben 172 416 Ft-ot kaptunk, melyet célszerinti juttatások fedezeteként elszámolt az Alapítvány.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások.

A vezető tisztségviselők (kuratóriumi tagok) semminemű juttatásban nem részesültek sem most sem a korábbi években.

7. Közhasznú tevékenység értékelése:

Az Alapítvány a 2021. évi közhasznú tevékenységét, a rendelkezésre álló erőforrásaink, valamint a támogatások függvényében teljesítette. A ráfordítások, az immár hagyományosnak mondható - a plébániai Karitász csoport bevonásával - a rászorulókkal való támogatásból adódtak.

8. Híradás az Alapítványról:

Az Alapítvány életéről szóló tájékoztatásokat a templom előterében elhelyezett hírdető táblákon, a Plébániai Értesítőben, valamint a Plébánia honlapján tesszük közzé, így a 2021. évi Közhasznúsági Jelentést is.

Miskolc, 2022. május 30.

…………………….. ..……………………..

Készítette: Merkel Norbert Jóváhagyta: Marosi Balázs

Kuratóriumi titkár plébániai kormányzó

Kuratóriumi elnök

A Közhasznúsági Jelentést a 2022. május 31-én megtartott Kuratóriumi ülés egyhangúan elfogadta."ÉPÍTENI AZ EGYHÁZAT" Közhasznú Alapítvány

3535 Miskolc, Puskás T. u. 1. Tel: (46) 379-595

Nyilv. sz.: 1865/2001/4. Adószám: 18438682-1-05

OTP Bank: 11734073-20010757

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2020. évről

· Számviteli beszámoló:

A mérleg fő összege 2020 .12.31.-én 1.271.459 Ft,

mely az alábbi eszközökben testesül meg:

- Készpénz állomány 139.025 Ft

- OTP elszámolási betét számla 1.132.434Ft

Pénzeszközök összesen: 1.271.459 Ft

Tárgyi eszközök: --------------

Eszközök összesen: 1.271.459 Ft

Az Alapítvány vállalkozási célú tevékenységet nem folytatott.

Tárgy évben realizált közhasznú bevétele 225.525 Ft, közhasznú költségeinek, ráfordításainak és működési költségeinek éves összege 196.388 Ft.

Az Alapítvány a 2020. évi tevékenységét + 29.137 Ft tőkeváltozással zárta. Tovább folytattuk- egy örökösödés kapcsán kapott céltámogatásból - az egyedül élő, idős rászorultak támogatását.

Tárgyi évben 150.525 Ft-ot fordítottunk erre a célra. Az adományok szétosztását a Plébánia hivatal illetékességi területén működő Karitász csoport végzi.

2.Költségvetési támogatás felhasználása:

A személyi jövedelem adó 1%-ából átutalt 104.778 Ft, mely 2020.évben célszerinti felhasználásra került (szociális tevékenység).

· Vagyon felhasználása:

Az Alapítványnak az alábbi közhasznú bevételei voltak 2020-ban:

- Adomány és tárgyévi elhatárolásból

kivezetett ( magán személy) 120.746 Ft.

-Pénzintézeti kamat: 1 Ft.

- Adó 1 %-ból 104.778 Ft.

Összes pénzügyi bevétel: 225.525 Ft.

Az Alapítványi vagyon felhasználása 2020.évben az alábbiak szerint alakult:

Közhasznú ráfordítások:

- Egyedül élő, rászorultakra 150.525 Ft.

Közhasznú ráfordítások összesen: 150.525 Ft.

Működési ráfordítások:

 • alkalmi munkabér, közteher( 21.000+2000) 23.000 Ft.

- koszorú,( néhai Dickházi Szerén adományozó) 4.000 Ft.

- banki költség 18.863 Ft.

Müködési ráfordítások összesen: 45.863 Ft.

Közhasznú és működési tev. ráfordításai összesen: 196.388 Ft.

Korábbi bevételek elhatárolása (átvitel következő évekre):

 • Hagyatékból: 210,253.- Ft
 • Korábbi adományból: 254,000.- Ft

· Cél szerinti juttatások:

Az Alapítvány fennállása óta, így 2020-ban is, pénzbeli támogatást senki részére nem folyósított.

Közhasznú céljai megvalósítása keretében az alábbi értékű tárgyiasult támogatásokat nyújtotta, 2020-ban:

- Egyedül élő rászorultakra 150.525 Ft.

Közhasznú cél szerinti juttatások összesen: 150.525 Ft.

· Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól … kapott támogatások:

Az Alapítvány az alábbi forrásból kapott céltámogatást:

 • A személyi jövedelem adó 1%-nak felajánlása kapcsán, -NAV által történő kiutalással 2020-ban 104.778 Ft-ot kaptunk, melyet célszerinti juttatások fedezeteként elszámolt az Alapítvány.

· A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások.

A vezető tisztségviselők/ kuratóriumi tagok /semminemű juttatásban nem részesültek. / Az Alapítvány megalakulása óta!

· Közhasznú tevékenység értékelése:

Az Alapítvány a 2020 évi közhasznú tevékenységét, a rendelkezésre álló erőforrásaink, valamint a támogatások függvényében teljesítette. A ráfordítások, az immár hagyományosnak mondható,- a plébániai Karitász csoport bevonásával-, a rászorulókkal való támogatásból adódtak.

· Híradás az Alapítványról:

Az Alapítvány életéről szóló tájékoztatásokat a templom előterében elhelyezett hírdető táblákon, a Plébániai Értesítőben, valamint a Plébánia honlapján tesszük közzé.

Így a 2020. évi Közhasznúsági Jelentést is itt tesszük közzé, ahol, megalakulásunk óta eltelt évek jelentései is láthatók.

Ugyanitt található a személyi jövedelem adó 1%-nak a felhasználása is.

Miskolc, 2021. május 30.

…………………….. ..……………………..

Készítette: Kiss László sk. Jóváhagyta: Mikolai Vince sk.

Kuratóriumi titkár főesperes, plébános

Kuratórium elnöke

A Közhasznúsági Jelentést a 2021. május 31-én megtartott Kuratóriumi ülés egyhangúan elfogadta.


3535 Miskolc, Puskás Tivadar u. 1.
Minden jog fenntartva 2023
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el